We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". X
      
hologramyInne hologramyHolograficzne naklejki promocyjne

Holograficzne naklejki promocyjne

Są to papierowe, samoprzylepne naklejki pokryte folią dyfrakcyjną lub pryzmatyczną o ciekawych, mieniących się wzorach. Indywidualizowane są poprzez nadruk jednokolorowy np. logo firmy drukiem offsetowym bądź sitodrukiem.

Nie posiadają właściwości samo destrukcyjnych oraz nie nadają się do zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem. Będą natomiast przydatne w celach reklamowych, do akcji promocyjnych, konkursowych itp. Ich zaletą jest bardzo niska cena i wygoda w dystrybucji. Cechą specjalną tych naklejek jest to, że można je przeklejać np. z produktu na kartę rabatową lub też wykorzystać do naklejania na kartę stałego klienta na dowód dokonanych zakupów.

      .