We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". X
      
HOLOGRAMSTachograph Holograms

Tachograph Holograms

WZORY NAKLEJEK STOSOWANE W ROKU 2006

Naklejki A, B, C, D, E wzór hologramu: nr 6 - patrz galeria hologramów standardowych

A) NLR 12 x 12 mm (nadruk czerwony)
B) UPL 12 x 12 mm (nadruk czerwony)C) UPL 25 x 25 mm (nadruk czerwony)
D) LPA 12 x 12 mm (nadruk czerwony)
E) PL, pl-n 12 x 12 mm (nadruk czarny)
F) 26 x 12 mm, wzór hologramu nr 5 - patrz galeria hologramów standardowych (nadruk czarny)Nadruk wykonywany jest zgodnie z wymaganiami określonymi w zał. 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych (Dz.U. Nr 33, poz. 295)

 TABLICZKI POMIAROWE - wzory Głównego Urzędu Miar

Tabliczka pomiarowa zwykła
Wymiary: 78 x 20 mm, zaokrąglone rogi, + folia zabezpieczająca (powiększona o 2 mm poza krawędzie tabliczki).
Nadruk: czcionka Arial, wielkość 7pkt


Tabliczka pomiarowa "wąska"
Wymiary: 78 x 15mm, zaokrąglone rogi, + folia zabezpieczająca (powiększona o 2 mm poza krawędzie tabliczki).
Nadruk: czcionka Arial, wielkość 7pkt


Tabliczka pomiarowa EGK Motometer
Wymiary: 54 x 30 mm, zaokrąglone rogi, + folia zabezpieczająca (powiększona o 2 mm poza krawędzie tabliczki).
Nadruk: czcionka Arial, wielkość 7pkt