Technologia wytwarzania

Technologia wytwarzania

Nowymi, jednymi z najnowocześniejszych stosowanych na świecie technologiami są technologie MULTIMATRIX® i e-DIRECT®. Są to technologie litografii elektronowej, które przy wykorzystaniu bardzo skomplikowanej aparatury pozwalają uzyskać niezwykłe, bardzo trudne do podrobienia efekty. Inne znane technologie to: Movigram, Gyrogram, Exelgram, Vectorgram oraz Kinegram.

O krok (albo dwa) przed fałszerzem

Wraz z rozwojem klasycznej holografii laserowej na świecie, włączając najprężniejsze ośrodki podróbek, takie jak Chiny i południowo-wschodnia Azja, wartość zabezpieczeń przy użyciu tej technologii została znacznie obniżona, a bariery dostępu zredukowane do bardzo niskiego poziomu.
Jak zatem wygrać walkę z fałszerzami ? 
Tym rozwiązaniem jest stosowanie najnowszych technologii, którymi nie dysponują fałszerze: np. MULTIMATRIX® i e-DIRECT®. Otwierają one zupełnie nowy świat cech ukrytych, i na niespotykaną dotąd skalę zwiększają poziom zabezpieczenia przed podrabianiem.

Przykłady nadruków termotransferowych

hologram-technologia

Elementy podstawowe i efekty specjalne.

Najbardziej podstawowym elementem dobrego hologramu jest złożona, a jednocześnie wyrazista grafika. Jej precyzja, kolory i dodatkowe efekty o których poniżej, przyciągają wzrok i utrwalają się w pamięci.

Efekty kinematyczne i achromatyczno-wielokierunkowe to otwieranie i zamykanie siatek, krążenie i wirowanie. Na uwagę zasługują obroty o odwracalnym kontraście po przekręceniu hologramu o 90, albo 180 stopni. Efekt ten zwany Flip-Flop nie jest możliwy do uzyskania przy pomocy tradycyjnych, optycznych technik holograficznych. Efekt Flip-Flop to dwa lub więcej obrazów umieszczone w tym samym miejscu na hologramie, każdy obraz widoczny pod innym kątem patrzenia.

 • poziome – różne obrazy pojawiają się wraz ze zmianą kąta obserwacji wg osi pionowej
 • pionowe – różne obrazy pojawiają się wraz ze zmianą kąta obserwacji wg osi poziomej
 • obrotowe – różne elementy graficzne pojawiają się, kiedy hologram jest obracany np. o 90 stopni

Warto dodać, że efekt flip-flop, łatwo zauważalny przez użytkownika daje możliwość szybkiej i pewnej weryfikacji hologramu.

 • Animacja obiektu – efekt ruchu uzyskuje się poprzez wyświetlanie kolejnych obrazów
 • Efekty aplanarne – efekt głębi, grafika sprawia wrażenie pojawiania się na różnych głębokościach
 • Innymi ciekawymi elementami są binarne soczewki Fresnela wyglądające jak powierzchnia elipsoidy oraz axicony robiące wrażenie powierzchni stożka. Mają one charakterystyczny „achromatyczny” wygląd odróżniając się od tęczowej reszty hologramu i są widoczne pod każdym kątem. Są one niemożliwe do wykonania klasycznymi technikami optycznymi i metodą dot-matrix.
 • Mikrostruktury widoczne przy użyciu lupy lub mikroskopu to przede wszystkim dyfrakcyjne (świecące) mikroteksty o wielkości od 20 do 100 µm. Mikrostruktury tego rodzaju są ciekawym uzupełnieniem elementów podstawowych zabezpieczeń tzw. pierwszej linii zabezpieczeń.
 • Struktury asymetryczne (tzw. Dyfrakcyjny znak wodny)
 • Nanostruktury widoczne przy użyciu mikroskopu o dużym powiększeniu są typowymi elementami wykonywanymi wyłącznie metodami mikrolitograficznymi. Mikroteksty o wysokości liter 2-4 µm i szerokość linii w literach mikrotekstu 500nm to dość podstawowy element zabezpieczający. Masowe zastosowanie nanostruktur praktycznie uniemożliwia skopiowanie hologramu nawet metodami mikrolitograficznymi takimi jak użyte do jego zapisu. Dla eksperta oryginalny hologram jest natychmiast odróżnialny od jakichkolwiek jego podróbek.
 • Elementy ukryte (kryptogramy) widoczne przy użyciu czytników laserowych są nieodzownym elementem współczesnych hologramów zabezpieczających. Często są one reprezentowane przez standardowe elementy w postaci hologramów Fouriera, które są odczytywane przy pomocy prostego czytnika laserowego. Przy przesuwaniu 
  czytnika są widziane kolejno wyświetlające się litery. Ponadto w strukturę może być wpisany holograficznie kod kreskowy przeznaczony do odczytu maszynowego. Niemożliwa jest jego symulacja przy pomocy tradycyjnych technik optycznych lub dot-matrix. Umożliwia natomiast łatwą identyfikację oryginalnego hologramu przy pomocy prostego, ale specjalistycznego czytnika laserowego.